C2960S-F-STACK Module (FE)

Mã hàng: C2960S-F-STACK Modul Cập nhật: 18:37 Ngày 24/09/2016

 

 Phân phối C2960S-F-STACK Module (FE)
  • Form Factor: Plug-in module
  • Interface (Bus) Type: Expansion slot
  • Designed For: Catalyst 2960S-24PD-L, 2960S-24PS-L, 2960S-24TD-L, 2960S-24TS-L, 2960S-24TS-S, 2960S-48FPD-L, 2960S-48FPS-L, 2960S-48LPD-L, 2960S-48LPS-L, 2960S-48TD-L, 2960S-48TS-L, 2960S-48TS-S, 2960S-F24PS-L, 2960S-F24TS-L, 2960S-F24TS-S, 2960S-F48FPS-L

12.150.000 đ
Giá thị trường: 12.500.000 đ
Tiết kiệm : 350.000 đ
Giá chưa có VAT
Bạn gọi điện hoặc Email cho chúng tôi: kinhdoanh@maychuvagiaiphap.vn
Tel: 024-36.833.666 - Mob: 0981.359.358

 Phân phối C2960S-F-STACK Module (FE).

Catalyst 2960S Flexstack Stack Module (FE)

Cisco C2960S-F-STACK Stacking FlexStack Module

MANUFACTURER CISCO
MANUFACTURER PART # C2960S-F-STACK=
PRODUCT DESCRIPTION CATALYST 2960S FLEXSTACK STACK MOD FE
DEVICE TYPE NETWORK STACKING MODULE
FORM FACTOR PLUG-IN MODULE
INTERFACE (BUS) TYPE EXPANSION SLOT
DESIGNED FOR CATALYST 2960S-24PD-L, 2960S-24PS-L, 2960S-24TD-L, 2960S-24TS-L, 2960S-24TS-S, 2960S-48FPD-L, 2960S-48FPS-L, 2960S-48LPD-L, 2960S-48LPS-L, 2960S-48TD-L, 2960S-48TS-L, 2960S-48TS-S, 2960S-F24PS-L, 2960S-F24TS-L, 2960S-F24TS-S, 2960S-F48FPS-L, 2960S-F48LPS-L, 2960S-F48TS-L, 2960S-F48TS-S

  • Form Factor: Plug-in module
  • Interface (Bus) Type: Expansion slot
  • Designed For: Catalyst 2960S-24PD-L, 2960S-24PS-L, 2960S-24TD-L, 2960S-24TS-L, 2960S-24TS-S, 2960S-48FPD-L, 2960S-48FPS-L, 2960S-48LPD-L, 2960S-48LPS-L, 2960S-48TD-L, 2960S-48TS-L, 2960S-48TS-S, 2960S-F24PS-L, 2960S-F24TS-L, 2960S-F24TS-S, 2960S-F48FPS-L

Previous

Next