Cài đặt hệ điều hành Windows sử dụng HP SmartStart CD

Cập nhật: 18:04 Ngày 20/12/2016

Cài đặt hệ điều hành Windows sử dụng HP SmartStart CD

HP SmartStart CD có sẵn cho tất cả các máy chủ HP ProLiant ML / DL / SL 300, 500, và 700 máy chủ Series và máy chủ phiến HP ProLiant BL. HP SmartStart CD chứa các tiện ích như ACU, Insight Diagnostics, công cụ quản lý HP Proliant và Hỗ trợ gói (PSP). HP SmartStart CD cung cấp từng bước ProLiant hỗ trợ triển khai máy chủ bằng cách cho phép bạn làm được hỗ trợ cài đặt hệ điều hành Windows. CD này cung cấp một dễ sử dụng giao diện đồ họa giúp bạn thông qua quá trình cài đặt hệ điều hành. Nó cũng giúp bạn cài đặt các trình điều khiển phần mềm hỗ trợ máy chủ HP ProLiant, tiện ích và các đại lý quản lý. Trước khi bạn bắt đầu cài đặt Windows, bạn cần đảm bảo rằng bạn đã tạo ra một mảng RAID trên máy chủ của bạn.   Một khi bạn đã tạo ra mảng RAID và ổ đĩa logic, bạn có thể đi trước và cài đặt hệ điều hành trên nó. Bạn hãy làm theo từng bước hướng dẫn   được cung cấp trong bài viết dưới đây nói để tạo một ổ đĩa logic. Hướng dẫn: Cấu hình RAID sử dụng HP ACU trên HP Server của bạn Khi bạn sử dụng SmartStart CD để cài đặt Windows, nó làm cho hệ điều hành quá trình cài đặt dễ dàng hơn nhiều bởi vì bạn sẽ không được nhắc nhở để cài đặt trình điều khiển Storage Controller trong khi cài đặt hệ điều hành. Hơn nữa, SmartStart CD sẽ cài đặt tất cả các trình điều khiển phần cứng cần thiết và tiện ích cần thiết cho máy chủ của bạn. Nếu bạn đang sử dụng máy chủ HP Proliant 100 series, sau đó bạn cần phải sử dụng HP Dễ dàng cài đặt đĩa CD cài đặt Windows. HP SmartStart CD thường không làm việc với 100 series máy chủ HP. Trong bài này, Maychuvagiaiphap.vn hướng dẫn làm thế nào để thực hiện cài đặt hỗ trợ của hệ điều hành bằng cách sử dụng đĩa CD SmartStart. Điều này dễ làm theo từng bước hướng dẫn sẽ giúp bạn thực hiện các hệ điều hành Windows trên máy chủ của bạn cho lần đầu tiên.
 
Cài đặt hỗ trợ của Windows sử dụng SmartStart CD:
 
1. Khởi động máy chủ sử dụng HP Smart Start CD (điều này có thể mất một thời gian!) 
 
 
 
 
2. Chọn ngôn ngữ như  tiếng Anh (Mỹ),  cách bố trí bàn phím như là  tiếng Anh Mỹ  và nhấp vào  Tiếp theo  (maychuvagiaiphap.vn)
Lựa chọn SmartStart CD Ngôn ngữ
3. Chấp nhận User License Agreement HP End bằng cách nhấn  Đồng ý  nút.
SmartStart CD EULA
4. Bây giờ bạn sẽ có tại trang chính của HP SmartStart CD. 
5. Theo  Media Option , nhấp vào  Cài đặt  để tiếp tục cài đặt hệ điều hành Windows.
HP SmartStart CD chủ
6. Bây giờ bạn sẽ được ở  Boot điều khiển lựa chọn  cửa sổ 
7. Chọn Controller / Logical ổ từ  danh sách , bấm vào  Tiếp theo
HP SmartStart CD Windows cài đặt Drive
8. Bây giờ bạn sẽ được ở  hệ điều hành lựa chọn  cửa sổ. 
9. Chọn phiên bản Windows từ danh sách, bấm vào  Tiếp theo
Lưu ý:  Đảm bảo rằng bạn chọn các phiên bản Windows ngay từ danh sách. Nếu bạn có một HP Branded OS CD (OEM) thì bạn cần phải chọn phiên bản Windows dưới HP-Nhãn hiệu Media Option.
HP SmartStart CD hệ điều hành lựa chọn Window
10. Bây giờ bạn sẽ được ở  hệ điều hành truyền thông Nguồn  sổ. 
11. Chọn vị trí đĩa CD Windows cài đặt từ danh sách. Bấm vào  Tiếp theo
Lưu ý:  Khi tôi đang lập bản đồ đĩa CD Windows sử dụng iLO Virtual Media, tôi đã chọn iLO Virtual Media như cài đặt Nguồn. Nếu bạn đang cài đặt từ một đĩa CD / DVD, sau đó chọn tùy chọn đúng từ danh sách.HP SmartStart CD hệ điều hành nguồn vị trí CD
12. Bây giờ bạn sẽ đặt cược vào  đĩa Phân vùng chọn  trang. 
13. Chọn  các tập tin  hệ thống (NTFS / FAT), cũng chọn kích thước phân vùng cho hệ điều hành. Bấm vào  Tiếp theo
 
trang hệ thống file CD HP SmartStart14. Bây giờ bạn sẽ đặt cược vào  sản phẩm Thiết lập thông tin  trang. 
15. Nhập Computer Name, Administrator Password và phần còn lại của thông tin. Bấm vào  Tiếp theo
Lưu ý:  Trong một số trường hợp, y ou có thể được nhắc nhở để nhập vào Windows Product key là tốt. Nếu được nhắc, hãy điền Product key Windows tại cùng một trang để tiếp tục cài đặt.(maychuvagiaiphap.vn)
Cài đặt HP SmartStart CD sản phẩm Trang
16. Bây giờ bạn sẽ đặt cược tại  WBEM / Cấu hình SNMP  trang. 
17. Chọn  YES  cho cả nhà cung cấp SNMP và WBEM. Bấm vào  Tiếp theotrang HP SmartStart CD SNMP WBEM
18. Bây giờ bạn sẽ đặt cược vào  Cấu hình SNMP  trang. 
19. Để lại các thiết lập mặc định không thay đổi, nhấp vào  Tiếp theoCấu hình HP SmartStart CD SNMP
20. Bây giờ bạn sẽ đặt cược vào  Cấu hình WBEM  trang. 
21. Chọn  YES  để  cấu hình tường lửa Windows để truy cập WMI từ xa , bấm  Tiếp theoCấu hình HP SmartStart CD WBEM
22. Bây giờ bạn sẽ đặt cược vào  cấu hình cài đặt Proliant Support Gói  trang. 
23. Chọn  nhanh  tùy chọn và click  Tiếp theoHP SmartStart CD PSP cấu hình Window
24. Bây giờ bạn sẽ có ít  thông tin cài đặt  trang. 
25. Chữ thập kiểm tra xem thông tin chính xác được hiển thị trong cửa sổ này. Bấm vào  Tiếp theo
 
26. Bây giờ SmartStart CD sẽ phân vùng ổ đĩa và sao chép sẽ điều khiển cần thiết từ đĩa CD.cài đặt HP SmartStart CD Windows
27. Khi nhắc Chèn các hệ điều hành Windows CD hoặc sử dụng phương tiện truyền thông iLO ảo để ánh xạ các đĩa CD hệ điều hành.
HP SmartStart CD hệ điều hành nhanh chóng

28. Chấp nhận EULA của Windows bằng cách nhấn  Accept  nút. (Chỉ khi nhắc)HP SmartStart CD Microsoft EULA
29. Chờ cho đến SmartStart CD kết thúc sao chép các tập tin hệ điều hành Windows cho HDD.
HP SmartStart CD hệ điều hành tiến bộ installaton
30. Một khi tập tin được sao chép, Server sẽ được khởi động lại. 
31. Bây giờ bạn sẽ thấy bên dưới màn hình cung cấp.cửa sổ HP SmartStart CD hệ điều hành
32. Chấp nhận giấy phép Điều khoản Microsoft và nhấp vào  Tiếp theo  nút
SmartStart CD Windows EULA
33. Chờ cho đến khi Windows kết thúc việc cài đặt.
HP SmartStart CD Windows cài đặt
34. Great, Windows được cài đặt thành công trên máy chủ của bạn, bây giờ bạn đã sẵn sàng để tiếng gầm!
cài đặt HP SmartStart CD Windows Done

Chúc các bạn thành công !
Cần hỗ trợ, các bạn liên hệ: http://maychuvagiaiphap.vn   |   Mob: 0981.359.358