CARD ĐIỀU KHIỂN UPS MỞ RỘNG: UPS WEBPOWER CARD WEB / SNMP AGENT ( TẤT CẢ ONLINE TRỪ C1KE ; C3KE ; 3C3EX)

Mã hàng: Card Webpower (SNMP) Cập nhật: 10:08 Ngày 29/12/2017

 

CARD ĐIỀU KHIỂN UPS MỞ RỘNG: UPS WEBPOWER CARD WEB / SNMP AGENT ( TẤT CẢ ONLINE TRỪ C1KE ; C3KE ; 3C3EX)

Cho phép điều khiển UPS từ xa qua mạng thông qua Internet hỗ trợ các giao thức SNMP, HTTP và Java applets cung cấp giao diện Webpower, Internet Browser, Java applets hoàn chỉnh và de? sử dụng. Là giải pháp tốt ưu cho điều khiển, giám sát nguồn của các hệ thống quan trọng.

6.020.000 đ
Giá thị trường: 6.850.000 đ
Tiết kiệm : 830.000 đ
Giá chưa có VAT
Bạn gọi điện hoặc Email cho chúng tôi: kinhdoanh@maychuvagiaiphap.vn
Tel: 024-36.833.666 - Mob: 0981.359.358

CARD ĐIỀU KHIỂN UPS MỞ RỘNG: UPS WEBPOWER CARD WEB / SNMP AGENT ( TẤT CẢ ONLINE TRỪ C1KE ; C3KE ; 3C3EX)


CARD ĐIỀU KHIỂN UPS MỞ RỘNG: UPS WEBPOWER CARD WEB / SNMP AGENT ( TẤT CẢ ONLINE TRỪ C1KE ; C3KE ; 3C3EX)

Cho phép điều khiển UPS từ xa qua mạng thông qua Internet hỗ trợ các giao thức SNMP, HTTP và Java applets cung cấp giao diện Webpower, Internet Browser, Java applets hoàn chỉnh và de? sử dụng. Là giải pháp tốt ưu cho điều khiển, giám sát nguồn của các hệ thống quan trọng.