Duplicate Đồng bộ hóa dữ liệu trên 2 Database Server dùng SQL Server 2008

Cập nhật: 10:48 Ngày 17/10/2016

Duplicate Đồng bộ hóa dữ liệu trên 2 Database Server dùng SQL Server 2008

Bài viết hướng dẫn các bạn config Duplicate DATABASE giữa 2 server, nhằm làm giảm tải của server hoặc bảo toàn dữ liệu.
Khi cơ quan, doanh nghiệp có dùng cơ sở dữ liệu, có đông lượng truy cập. Giải pháp để giảm tải hoặc để bảo toàn dữ liệu là chúng ta phải xây dựng hệ thống Duplicate (Replication). Bài viết sưu tầm hướng dẫn các bạn config server duplicate.
 

Chuẩn bị:

  • 2 server để chứa database.
  • Trên 2 server có cài sẵn SQL Server 2008. Mình khuyến khích dùng SQL Server 2008 Enterprise chạy trên Windows Server 2008.
  • Cài thêm công cụ SQL Server Management để thao tác.

Tiến hành:

Khi đã cài SQL Server xong, bạn đảm bảo các dịch vụ như hình bên dưới đã start thành công!

  • SQL Server
  • SQL Server Agent
  • SQL Server Browser

 

 

Trong Protocols for MSSQLSQLSERVER đảm bảo đã Enable giao thức TCP/IP

 

Tiến hành dùng công cụ SQL Management để đăng nhập vào server 1 và server 2. Trong bài lab này mình sẽ sử dụng 2 server với tên là kenhgiaiphap01 và kenhgiaiphap02.

 

Sau khi đăng nhập xong, ở Server kenhgiaiphap01 tạo database là test1 và ở serverkenhgiaiphap02 tạo database là test2. Đây sẽ là cơ sỡ dữ liệu của website, 2 database này sẽ có dữ liệu hoàn toàn giống sau khi đã đồng bộ hóa.

Yêu cầu database test1 của bạn cần được import dữ liệuh trước (database test2 ko cần).

 

Sau đó, ở server kenhgiaiphap01 bạn bung Replication, bấm phải chuột vào Publication và chọn New Publication.

 

Cửa sổ Welcome hiện ra, ta chọn Next

 

Chọn database mà ta muốn đồng bộ hóa với server 2. Ở đây ta chọn test1

Chọn chế độ Merge Puplication

Chú ý: Nếu bạn chọn chế độ Transactional puplication thì dữ liệu sẽ được đồng bộ theo 1 chiều, tức là server 1 cập nhật dữ liệu thì server 2 cũng sẽ có dữ liệu . Tuy nhiên ngược lại thì không được. Còn chế độ Merge Puplication sẽ đồng bộ dữ liệu theo cả 2 chiều.

 

Do nhiều server có thể chạy các bản SQL Server khác nhau, nên ở đây bạn sẽ được yêu cầu chọn phiên bản. Mình sẽ chọn SQL Server 2008.

 

Chọn những thành phần trong Database mà bạn muốn nó được đồng bộ hóa.

Chú ý: Table của Database mà bạn muốn đồng bộ hóa cần có khóa chính.

 

Tiếp tục họn Next

 

Tiếp tục họn Next

 

Cho phép tạo Snapshot ngay lập tức và sau đó chọn Next

 

Chọn Security Setting

 

Nhập lại tài khoản đăng nhập SQL Server của Server 1. Ở đây, mình khuyến  khích bạn dùng chế độ đăng nhập Windows Account

 

Ok -> Next

 

Nhập tên hiển thị. Ở đây mình nhập là Test Replication

 

Sau đó nhấn Next, nếu không có gì sai thì kết quả sẽ như hình dưới đây.

 

Khi đã tạo một Publication thành công, ta tiếp tục click phải chuột lên nó và chọn New Subscriptions

 

Ở màng Welcome chọn Next

 

Chọn Cơ sở dữ liệu mà Server 2 cần lấy để đồng bộ hóa.

 

Nhấn Next

 

Ở đây, ta nhấn vào ADD SQL Server Subcriber và add vào server thứ 2 (kenhgiaiphap02) và chọn cơ sỡ dữ liệu test 2 trên server này.

 

Nhấn Next và nhập thông tin đăng nhập của Database server 2 (kenghaiphap02)

 

Nhấn next. Trong Agent Schedule ta chọn Run Continously

 

Nhấn next.

 

Nhấn Next

 

Kiểm tra lại thông tin và nhấn Finish

 

Nếu setup thành công, thì kế quả sẽ như hình dưới đây.

 

Chờ một chút để cơ sở dữ liệu từ test1 đồng bộ sang test2

 

Kiểm tra kết quả:

Trên Database Test1 tiến hành nhập một Record mới.

 

Mở Database test2 lên và thấy dữ liệu đã được cập nhật y như bên database test1. Và ngược lại nếu có sử thay đổi trên database test2 thì database test1 cũng sẽ được cập nhật.