Tốp sản phẩm bán chạy nhất

 • Máy chủ Server IBM Lenovo System x3650M5 5462D2A - E5-2630v3

  Máy chủ Server IBM Lenovo System x3650M5 5462D2A - E5-2630v3

  58.550.000 đ

  62.800.000 đ

  GIẢM
  4.250.000 đ

 • Máy chủ Server IBM Lenovo x3650 M5 E5-2609V3 - 5462B2A

  Máy chủ Server IBM Lenovo x3650 M5 E5-2609V3 - 5462B2A

  48.600.000 đ

  49.850.000 đ

  GIẢM
  1.250.000 đ

 • Máy chủ IBM x3650 M5 E5-2620v3 - 5462C2A

  Máy chủ IBM x3650 M5 E5-2620v3 - 5462C2A

  44.980.000 đ

  52.500.000 đ

  GIẢM
  7.520.000 đ

 • Máy chủ IBM x3250 M5 - 5458B2A

  Máy chủ IBM x3250 M5 - 5458B2A

  21.150.000 đ

  22.800.000 đ

  GIẢM
  1.650.000 đ


           Chưa có sản phẩm nào được cập nhật