Tốp sản phẩm bán chạy nhất

 • Ổ cứng 00NA251 IBM 900GB 10K 12G 2.5 SAS G3HS 512e

  Ổ cứng 00NA251 IBM 900GB 10K 12G 2.5 SAS G3HS 512e

  5.650.000 đ

  5.850.000 đ

  GIẢM
  200.000 đ

 • Ổ cứng 00WG665 IBM 600GB 15K 12G 2.5 SAS G3HS

  Ổ cứng 00WG665 IBM 600GB 15K 12G 2.5 SAS G3HS

  9.650.000 đ

  9.950.000 đ

  GIẢM
  300.000 đ

 • Ổ cứng 00AJ091 IBM 600-GB 10K 6G 2.5 SAS G3HS HDD 10 Pack

  Ổ cứng 00AJ091 IBM 600-GB 10K 6G 2.5 SAS G3HS HDD 10 Pack

  4.650.000 đ

  6.042.000 đ

  GIẢM
  1.392.000 đ

 • Ổ cứng 81Y9650 IBM 900GB 10K 2.5 SAS Slim-HS

  Ổ cứng 81Y9650 IBM 900GB 10K 2.5 SAS Slim-HS

  5.520.000 đ

  6.250.000 đ

  GIẢM
  730.000 đ

 • 669239 - 081 RAM HP 8GB ( 2RX8) PC3L-12800E UNBUFFERED

  669239 - 081 RAM HP 8GB ( 2RX8) PC3L-12800E UNBUFFERED

  2.850.000 đ

  3.944.000 đ

  GIẢM
  1.094.000 đ


           Chưa có sản phẩm nào được cập nhật