Tốp sản phẩm bán chạy nhất

  • Máy chủ Server IBM Lenovo System x3650M5 5462D2A - E5-2630v3

    Máy chủ Server IBM Lenovo System x3650M5 5462D2A - E5-2630v3

    58.550.000 đ

    62.800.000 đ

    GIẢM
    4.250.000 đ

  • Máy chủ Server IBM Lenovo x3650 M5 E5-2609V3 - 5462B2A

    Máy chủ Server IBM Lenovo x3650 M5 E5-2609V3 - 5462B2A

    48.600.000 đ

    49.850.000 đ

    GIẢM
    1.250.000 đ

  • Máy chủ IBM x3650 M5 E5-2620v3 - 5462C2A

    Máy chủ IBM x3650 M5 E5-2620v3 - 5462C2A

    44.980.000 đ

    52.500.000 đ

    GIẢM
    7.520.000 đ

  • Máy chủ IBM x3250 M5 - 5458B2A

    Máy chủ IBM x3250 M5 - 5458B2A

    21.150.000 đ

    22.800.000 đ

    GIẢM
    1.650.000 đ


             Chưa có sản phẩm nào được cập nhật