Maychuvagiaiphap.vn :: Hướng dẫn cấu hình HP SAN storage MSA 2040 từng bước trực quan

Cập nhật: 09:43 Ngày 08/08/2017

Maychuvagiaiphap.vn :: Hướng dẫn cấu hình HP SAN storage MSA 2040 từng bước trực quan

Maychuvagiaiphap.vn hướng dẫn các bạn cấu hình HP SAN Storage MSA 2040 bằng hình ảnh, trực quan, sinh động, có thể thực hành ngay.
Tùy vào yêu cầu sử dụng, số lượng ổ cứng, ... chúng ta sẽ có những cấu hình về RAID, ... khác nhau. Ở đây, chúng ta cấu hình 2 Disk logic và 1 hotspare.
 
Default IP range for HP SAN storage MSA 2040 is 10.0.0.1/2
You need to connect your laptop and storage with cross cabling and assign the same range IP address./ Kết nối laptop (PC) tới MSA 2040 bằng cáp RJ45 qua cổng Console trên MSA. Sau đó, thực hiện theo các bước như sau:
 
1-: Now in your system browser type: Mở trình duyệt web (IE), gõ vào địa chỉ:
 
http://10.0.0.1 or 2     -  And press enter NHẬP USER VÀ PASS NHƯ SAU:
Enter User Name -: manage
Enter password -: !manage
 
(These ID and password is default for these series of storage)

 
Now click on Home for check your Fibber cable connection,  which port is active.
 
HOW to Configure RAID 5 ON storage-:
 
2-: Click on Home button > Action>select Configuration / Chúng ta cấu hình RAID 5:
Maychuvagiaiphap.vn :: Hướng dẫn cấu hình MSA HP 2040
Maychuvagiaiphap.vn :: Hướng dẫn cấu hình MSA HP 2040
Maychuvagiaiphap.vn :: Hướng dẫn cấu hình MSA HP 20403-:  Assign Time & Date manually or define through NTP server.
Maychuvagiaiphap.vn :: Hướng dẫn cấu hình MSA HP 2040

4-: Enter here New password for Manage user or leave it default to avoid any password remember issue.
Maychuvagiaiphap.vn :: Hướng dẫn cấu hình MSA HP 2040
 
5-: Assign IP address manually or take it through DHCP.
 
You can use this IP address for access your storage through web link any you can manage it from any system.
Maychuvagiaiphap.vn :: Hướng dẫn cấu hình MSA HP 2040


6-:  Select from here Web browser settings.
Maychuvagiaiphap.vn :: Hướng dẫn cấu hình MSA HP 2040
 
7-: Configure from here Mail notification if you want to receive any auto generated mail but for this you should have SMTP service.
Click next
Maychuvagiaiphap.vn :: Hướng dẫn cấu hình MSA HP 2040
 
8-: Define from here your controller speed better to leave it at default settings.
Now Click next
Maychuvagiaiphap.vn :: Hướng dẫn cấu hình MSA HP 2040

9-: Click on finish
Maychuvagiaiphap.vn :: Hướng dẫn cấu hình MSA HP 2040
 
Click Yes
 
10-: Now you can see all HDD that you have connect in storage, In my storage I have installed 6 HDD that is showing here.
Maychuvagiaiphap.vn :: Hướng dẫn cấu hình MSA HP 2040
 
11-:  Configuration Settings
A-      In type select Virtual
B-      In Name  Assign your storage name
C-      In RAID level assign RAID (In my case I have select RAID 5)
D-     And select the all Six HDD and click on ADD
Maychuvagiaiphap.vn :: Hướng dẫn cấu hình MSA HP 2040
Maychuvagiaiphap.vn :: Hướng dẫn cấu hình MSA HP 2040
Maychuvagiaiphap.vn :: Hướng dẫn cấu hình MSA HP 2040
 
 Click OK
 
12-: Click on Host and you will see here all 4 unassigned drive
Maychuvagiaiphap.vn :: Hướng dẫn cấu hình MSA HP 2040

13-: Now click on pool and see the all HDD space, storage Name and Drive space
Maychuvagiaiphap.vn :: Hướng dẫn cấu hình MSA HP 2040
 
14-: MAP Volume with Host Name
 
First you need to select on Group name and after that you need to follow below step
 
A  Click on Host
B  Click on Action > Add Host
Maychuvagiaiphap.vn :: Hướng dẫn cấu hình MSA HP 2040

15-: Assign Host name and click ok
Maychuvagiaiphap.vn :: Hướng dẫn cấu hình MSA HP 2040
Maychuvagiaiphap.vn :: Hướng dẫn cấu hình MSA HP 2040

 
Click OK
 
15-: How to Remove Host Name
 
First you need to select a Group Name
 
A  Select Host and click on Action
B  Select Remove Host
Maychuvagiaiphap.vn :: Hướng dẫn cấu hình MSA HP 2040

16-: Click on Action > select Create Virtual Volume
Maychuvagiaiphap.vn :: Hướng dẫn cấu hình MSA HP 2040
 
17-: Assign the Volume Name and drive space
Maychuvagiaiphap.vn :: Hướng dẫn cấu hình MSA HP 2040

18-: Click on Add row for add multiple Volume at a same time
Maychuvagiaiphap.vn :: Hướng dẫn cấu hình MSA HP 2040
 
19-: How to delete Volume
A  First you need to select Volume Name that you want to delete.
B  Click on Action select Delete Volume
Maychuvagiaiphap.vn :: Hướng dẫn cấu hình MSA HP 2040
 
20-: How to MAP Volume
A:  Select Mapping
B:  Click on Action >MAP
Select Volume and Host Name on which you want to MAP
Click on MAP
Maychuvagiaiphap.vn :: Hướng dẫn cấu hình MSA HP 2040

Now Please check in your system Mapped volume will display in your system Disk management
Initially it will Display in Offline Mode but you need to bring it Online for this you need to just right click on Device and select Online.

Mọi thông tin cần tư vấn, Quý bạn vui lòng liên hệ: kinhdoanh@maychuvagiaiphap.vn  |   Kythuat@maychuvagiaiphap.vn
Hoặc số điện thoại: 024-36.833.666  Hoặc số Mob: 0981.359.358

Thanks !