So sánh IBM Storwize V3700 với V7000

Cập nhật: 14:52 Ngày 15/08/2017

So sánh IBM Storwize V3700 với V7000


Bài viết giúp bạn so sánh giữa 2 dòng SAN lưu trữ của IBM là: IBM Storwize V3700 với V7000.
 

IBM Storwize V3700 vs V7000 –  Khác biệt nhau như nào ?

KHẢ NĂNG LƯU TRỮ: 

The Storwize V3700 scales up to 120 2.5-inch disk drives or 60 3.5-inch disk drives with four expansion enclosures plus the original dual control enclosure.

That makes for a maximum of 180TB when using the 60 3.5 inch 3TB drives in the Storwize V3700 LFF control and expansion enclosures.

Or, a maximum of 120TB when using the 120 2.5 inch 1TB drives in the Storwize V3700 SFF control and expansion enclosures.

(Drives of the same size can be mixed within an enclosure, so you can start smaller and build out as needed.)

The Storwize V7000 scales out with essentially the same drives but can support nine expansion enclosures per dual control enclosure which can then be clustered into a group of four.

Let’s do the math:

V3700 LFF System:

12 disks x 3TB each = 36TB
36TB x 5 enclosures = 180TB

V3700 SFF System:

24 disks x 1TB each = 24TB
24 x 5 enclosures = 120TB

V7000 System

12 disks x 3TB each = 36TB
36 x 10 enclosures = 360TB

24 disks x 1TB each = 24TB
24 x 10 enclosures = 240TB

Which can then be clustered out to four systems:

360TB x 4 = 1,400TB or 1.4PB (!)
 


MỘT SỐ KHÁC BIỆT NỮA GIỮA V3700 VÀ V7000

Storwize 3700 vs 7000 Other Differences

  Storwize V3700 Storwize V7000
Expansion Possibilities Max 4 expansion units 24 slots x 5 units = 120 disks Max 9 expansion units 24 slots x 10 units = 240 disks -- 240 disks x 4 = 960 disks for each clustered system
Single/Dual Controller Single upgradeable to Dual Dual
Standard Host Interface 6Gb SAS , 1Gb iSCSI 8Gb FC, 1Gb iSCSI
Optional Host Interface 8Gb FC or up to 10Gb iSCSI / FCoE 10Gb iSCSI / FCoE
Cache per controller 4GB or up to 8GB 8GB

These are the major differences. For further details, Maximum Midrange can help.
 

Storwize 3700 vs 7000 HDD Comparison

V3700 HDD Part Numbers   V3700 HDD Descriptions V7000 HDD Part Numbers   V7000 HDD Descriptions            
PN 00Y2471   2 TB 6GB 3.5 inch 7.2K SAS HDD PN 85Y5869   2 TB 6GB 3.5 inch 7.2K SAS HDD            
PN 00Y2473   3 TB 6GB 3.5 inch 7.2K SAS HDD PN 85Y6187   3 TB 6GB 3.5 inch 7.2K SAS HDD            
PN 00Y2497   146 GB 6GB 2.5 inch 15K SAS HDD PN 85Y6088   146 GB 6GB 2.5 inch 15K SAS HDD            
PN 00Y2499   300 GB 6GB 2.5 inch 15K SAS HDD PN 85Y6185   300 GB 6GB 2.5 inch 15K SAS HDD            
PN 00Y2501   300 GB 6GB 2.5 inch 10K SAS HDD PN 85Y5862   300 GB 6GB 2.5 inch 10K SAS HDD            
PN 00Y2503   600GB 10K 2.5 SAS HDD PN 85Y5864   600GB 10K 2.5 inch SAS HDD            
PN 00Y2505   900 GB 6GB 2.5 inch 10K SAS HDD PN 00L4568   900 GB 6GB 2.5 inch 10K SAS HDD            
PN 00Y2509   500 GB 7.2k 6Gb SAS 2.5 inch HDD                  
PN 00Y2511   1 TB 6GB 2.5 inch 7.2K SAS HDD PN 85Y6186   1 TB 6GB 2.5 inch 7.2K SAS HDD            
PN 00Y2518   200 GB 2.5 inch SAS E-MLC SSD PN 85Y6188   200 GB 2.5 inch SAS E-MLC SSD            
PN 00Y2520   400 GB 2.5 inch SAS E-MLC SSD PN 85Y6189   400 GB 2.5 inch SAS E-MLC SSD            
      PN 85Y5863   450GB 10K 2.5 SAS HDD            
      PN 85Y5861   300 GB 2.5 SAS E-MLC SSD            

Quý khách đang muốn tư vấn thêm về dòng SAN IBM v3700 hoặc V7000, Quý khách vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AN MA VIỆT NAM
Tel: 024-36.833.666  |   Mob: 0981.359.358
Email: kinhdoanh@maychuvagiaiphap.vn    |    Website: http://maychuvagiaiphap.vn